AVÍS LEGAL

OBJECTE

 

El present Avís Legal regula l’ús i utilització del lloc web www.calamariadesiurana.com, del qual és titular Maria Puignou Sabater, (d’ara en endavant, CALAMARIADESIURANA).

 

La navegació pel lloc web de CALAMARIADESIURANA li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís Legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de CALAMARIADESIURANA, procedint-se a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

 

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

 

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront de CALAMARIADESIURANA o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’ incompliment d’aquesta obligació.

 

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent CALAMARIADESIURANA denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

 

IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE

 

CALAMARIADESIURANA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 

  • El seu nom fiscal és: Maria Puignou Sabater
  • El seu NIF és: 40430355N
  • El seu domicili social es troba a: C/ Baix, 2, 17469 Siurana d’Empordà (Girona)

Pot comunicar-se amb CALAMARIADESIURANA mitjançant:

  • Telèfon: 676 32 02 06
  • Correu electrònic:

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CALAMARIADESIURANA es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

 

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

 

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, CALAMARIADESIURANA pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

 

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a CALAMARIADESIURANA i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

 

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de CALAMARIADESIURANA i a no emprar-los per a, entre altres:

 

-Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

 

-Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de CALAMARIADESIURANA o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CALAMARIADESIURANA presta els seus serveis.

 

-Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de CALAMARIADESIURANA o de tercers i, si s’escau, extreure informació.

 

-Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de CALAMARIADESIURANA o de tercers.

 

-Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

 

-Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

-Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

 

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a CALAMARIADESIURANA, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

 

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

 

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de CALAMARIADESIURANA, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la mateixa atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

 

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

 

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre CALAMARIADESIURANA i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de CALAMARIADESIURANA dels seus continguts o serveis.

 

CALAMARIADESIURANA no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

 

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

 

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

 

CALAMARIADESIURANA exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 

-La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

 

-La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

 

-L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificatiu, CALAMARIADESIURANA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

 

Així mateix, CALAMARIADESIURANA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel seu webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. CALAMARIADESIURANA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. CALAMARIADESIURANA no es responsabilitza de l’establiment de hipervíncles per part de tercers.

 

 

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

 

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a CALAMARIADESIURANA identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 

 

PUBLICACIONS

 

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

 

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el castellà.