Política de privacitat

El nostre objectiu és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a nosaltres.

 

 

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat sobre la forma en què CALAMARIADESIURANA recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través de la pàgina web https://www.calamariadesiurana.com (en endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a CALAMARIADESIURANA per altres mitjans. L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a CALAMARIADESIURANA.

 

 

A l’emplenar qualsevol formulari i fer clic a la casella “Accepto política privacitat / condicions”, l’USUARI manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat i, si s’escau, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals, d’acord a les finalitats informades i serveis que presta CALAMARIADESIURANA

 

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

• Identitat: Maria Puignou Sabater -NIF: 40430355N

 

• Adreça postal: C/ Baix, 2, 17469 Siurana d’Empordà (Girona)

 

• Telèfon: 676 32 02 06

 

• Correu electrònic:

 

 

– Tractament de DADES recaptades mitjançant la WEB

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

A CALAMARIADESIURANA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

 

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 

 

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 

• Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

 

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

 

Transferències de dades a tercers països?

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 

Com hem obtingut les seves dades?

 

Les dades personals que tractem a CALAMARIADESIURANA procedeixen de la persona interessada.

 

 

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

 

 

– Tractament de DADES de CLIENTS

 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

A CALAMARIADESIURANA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar els serveis oferts, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

 

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 

• Execució d’un contracte: Prestar els serveis oferts, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.

 

• Interès legítim del responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis

 

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 

• Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

 

• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

 

 

Transferències de dades a tercers països

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 

Com hem obtingut les seves dades?

 

Les dades personals que tractem a CALAMARIADESIURANA procedeixen de: El propi interessat.

 

Les categories de dades que es tracten són:

 

• Dades identificatives.

 

• Adreces postals i electròniques.

 

• Informació comercial.

 

 

– Tractament de DADES de POTENCIAL CLIENT / INTERESSAT

 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

 

A CALAMARIADESIURANA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de facilitar la informació / pressupost sol·licitat pel potencial client / interessat.

 

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 

• Execució d’un contracte (prestació de servei / facilitar la informació sol·licitada)

 

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

No estan previstes comunicació de dades

 

 

Transferències de dades a tercers països?

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 

Com hem obtingut les seves dades?

 

Les dades personals que tractem a CALAMARIADESIURANA procedeixen de la persona interessada.

 

 

Les categories de dades que es tracten són:

 

• Dades identificatives

 

• Adreces postals i electròniques

 

• Informació comercial

 

 

– Tractament de dades per a MÀRQUETING-PUBLICITAT

 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

A CALAMARIADESIURANA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i / o serveis a través de mitjans electrònics (e-mail, WhatsApp, SMS …). No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

 

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades es conservaran des que l’usuari dona el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.

 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 

• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials.

 

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 

• Plataformes d’enviament de publicitat a través de mitjans electrònics, amb la finalitat de realitzar l’enviament amb garanties i obtenir dades estadístiques.

 

 

Transferències de dades a tercers països?

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 

Com hem obtingut les seves dades?

 

Les dades personals que tractem a CALAMARIADESIURANA procedeixen de la persona interessada.

 

Les categories de dades que es tracten són:

 

• Adreces postals i electròniques

 

• Informació comercial.

 

 

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

 

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CALAMARIADESIURANA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per les quals varen ser recollides.

 

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CALAMARIADESIURANA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament.

 

 

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

 

També tindrà dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals. Això vol dir que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

 

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es